Debata

            W piątek, szóstego listopada 2009 roku, w naszej szkole miała miejsce debata kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego gimnazjum. Pretendentami, na owe stanowisko w roku szkolnym 2009/2010 są Mateusz Filipiak, Marcin Cuprych oraz Daniel Gdula.

            Kandydaci z trudem odpowiadali na pytania pozostałych uczestników debaty i zarzucali sobie kradzież pomysłów, ale mimo to całość nie była specjalnie nerwowa, czy też mało sympatyczna. Co prawda bywały pytania w ogólnie nie dotyczące obecnego, jeszcze nie powstałego, Samorządu Uczniowskiego. Wówczas musiały reagować prowadzący debatę, czy też pani dyrektor Alina Mańka, lub pani Anna Przydanek. Było tak, gdyż nie wszyscy zrozumieli prośbę o kulturalne zachowanie i zadawanie pytań tak, aby nie urazić niczyich uczuć.

            Jednak zarówno Daniel Gdula, jak i Mateusz Filipiak poradzili sobie znakomicie. Niewiele można powiedzieć o szansach Marcina Cuprycha, ponieważ… on sam nie był w stanie zbyt wiele powiedzieć o sobie i swoim planie wyborczym. Lecz sądzę, że właśnie tak najlepiej zaprezentował swoje prawdziwe ,,ja”.

            Wszystkim kandydatom życzę powodzenia i niech wygra najlepszy! Natomiast pozostałym gimnazjalistom radzę, aby wybierali zgodnie ze swoim sumieniem. Dobrze się zastanówcie, kto tak naprawdę będzie w stanie godnie zeprezentować Wasze zdanie!